Over Switcz

Over Switcz

Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Soms is er een omschakeling nodig. Switcz, een praktijk met passie voor en expertise op het gebied van orthopedagogiek en kind- en jeugd psychologie, ondersteunt hierbij.

Ik ben Carine Zwijnenburg, NVO-orthopedagoog-generalist, Registerpsycholoog NIP Kinder & Jeugd en Cognitief Gedragstherapeut VGCT©. Ik richt mij op het begeleiden, onderzoeken en adviseren op het gebied van intelligentie, sociale vaardigheden, emotionele ontwikkeling en gedrags- en leerproblemen.

Mijn uitdaging ligt in het gezamenlijk, op zoek gaan naar de kracht en de mogelijkheden van kinderen en jongeren die op de één of andere manier vastlopen. Hierbij werk ik graag praktisch en oplossingsgericht, uiteraard op basis van een gedegen analyse en wetenschappelijk verantwoorde inzichten.

Aanbod

Ons Aanbod

Switcz biedt diagnostiek en behandeling. Uiteraard staat hierbij het kind centraal en wordt er integratief gewerkt.

Behandeling:

- oplossingsgerichte therapie: In deze doelgerichte therapie staat de oplossing van het probleem centraal. Samen wordt er gewerkt aan het bedenken en uitvoeren van de oplossingen.

- cognitieve gedragstherapie: Met behulp van deze therapie leert men om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld, zodat de klachten verminderen.

- EMDR: EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Diagnostiek/ onderzoek:

- intelligentieonderzoek: onderzoek naar het algemeen niveau van functioneren (IQ-onderzoek).

- persoonlijkheidsonderzoek: Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling, gericht op de persoonlijkheid en het gedrag.

- neuropsychologisch onderzoek: onderzoek naar de belangrijkste neuropsychologische gebieden, zoals aandacht en concentratie, geheugen, inhibitie en flexibiliteit.

U kunt bij ons terecht voor onderzoek, advies en begeleiding op het gebied van:

  • Gedrag
  • Sociale Vaardigheden
  • Emotionele ontwikkeling
  • Onderwijs
  • Opvoeding
  • Trauma

Denk bijvoorbeeld aan:

- Angsten

- Boos en opstandig gedrag

- Dwanghandelingen en -gedachten

- Depressie en somberheid

- Faalangst

- Gedragsproblemen

- Lichamelijke klachten waar geen medische oorzaak voor wordt gevonden (buikpijn, hoofdpijn)

- Hoogbegaafdheid

- Leerproblemen

- Negatief zelfbeeld

- Onzekerheid

- Pestervaringen

- Problemen met het verwerken van echtscheiding

- Problemen in de gezinsrelatie

- Specifieke stoornissen (ADHD, autisme spectrum stoornis)

- Traumatische ervaringen

Als u twijfelt of u met uw vraag op de juiste plek bent, neem dan gerust contact op.

Geen posts.
Geen posts.